25 Taon Tungo sa Intelektwalisasyon ng Filipino: 25 Piling Sanaysay sa Ekonomiks

Tereso S. Tullao Jr.

Sa nakalipas na dalawampu’t limang taon, walang humpay na isinulong ni Dr. Tereso S. Tullao, Jr. ang intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa pamamagitan ng wagas na paggamit nito sa larangan ng ekonomiks, isang disiplinang patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon. Isa siya sa mga tanyag na ekonomista sa Pilipinas na nagtuturo at nananaliksik sa nasabing larangan gamit ang sariling wika. . . . Makatwiran lamang na ang mga akda ni Tullao ay nasa wikang Filipino dahil ang nilalaman nito ay may malaking kinalaman sa estado ng pamumuhay ng mga Filipino. Higit pa rito, ang larangan ng ekonomiks ay malapit sa puso ng mga tao dahil sa katotohanang araw-araw nating nakakasalamuha ang mga konsepto ng ekonomiks sa ating buhay, mula sa pagpili ng kakainin sa agahan hanggang sa pakikisalamuha sa kapwa.


Single Item for ₱520.00


Category: Educational / General, General Knowledge

Publisher: De La Salle University

Cover Price: N/A

ISSN : NA

On-Sale-Date: 2013/10/23

Print Length: 447 pages

Country: Philippines

File Size : 38.79 MB

Language: Tagalog

Interactive Size : N/A


Customer Reviews

Average Rating:

4.5

out of 5 stars

Your rating


You might also like

  • 25 Taon Tungo sa Intelektwalisasyon ng Filipino: 25 Piling Sanaysay sa Ekonomiks